Zorgverzekeraars maken zich zorgen over fraude in de wijkverpleging. Misstanden in de wijkverpleging werden al eerder geconstateerd door verschillende zorgverzekeraars, maar nu lijkt er een stijging van het aantal fraudegevallen. Het gaat om declaraties voor werkzaamheden die nooit hebben plaatsgevonden of voor meer uren dan waarvoor daadwerkelijk zorg is geleverd.

Het plegen van fraude wordt voornamelijk geconstateerd bij zorgaanbieders die niet gecontracteerd zijn, zo blijkt uit een rondgang van het NRC. Gecontracteerde zorgaanbieders krijgen vanuit de zorgverzekeraar een vast budget om wijkverpleging te verlenen. Zorgaanbieders zonder contract krijgen doorgaans 75%-80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief. Nu blijkt echter dat een groot aantal thuiszorgaanbieders zonder contract significant meer uren declareren dan dat ze daadwerkelijk aan zorg bieden. Op deze wijze kunnen ze meer omzet genereren.

Kosten voor geleverde zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder worden doorgaans bij de cliënt zelf in rekening gebracht. De rekening kan alleen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar worden ingediend indien sprake is van een betalingsovereenkomst of cessie. Het tegengaan van fraude kan worden bevordert door het opnemen van een cessieverbod in de polisvoorwaarden en het niet aangaan van een betaalovereenkomst met verdachte zorgaanbieders. Dit zorgt ervoor dat zorgaanbieders de rekening aan de verzekerde moeten geven, die vervolgens zelf hun rekening betalen en dit later kunnen declareren bij de zorgverzekeraar. Hierdoor ontstaat een extra controlemechanisme. Verzekerden zien dan immers zelf hoeveel uur aan zorg er in rekening wordt gebracht en kunnen controleren of dit juist is. Het belang van dit controlemiddel en de rechtvaardigheid van deze werkwijze is inmiddels meermaals bevestigd en werd onlangs wederom bevestigd door de rechter in een zaak tussen Zilveren Kruis en zorgaanbieder Cleofa.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem gerust contact op met uw vaste Loyens & Loeff adviseur of met Aurélie Mingels en/of Dries Fransen van de Putte.