• Зміни розширюють визначення додаткових благ (виплачений борг за іпотечним кредитом для фізичної особи); доходу, що не підлягає оподаткуванню, отриманому від державних цінних паперів та деяких інших видів доходу.
 • Зміни, що встановлюють ставку податку на доходи фізичних осіб на рівні 18% (далі – ПДФО) для пасивних доходів фізичних осіб (з певними обмеженнями), 9% для дивідендів, що сплачуються нерезидентами (та неплатниками податку на прибуток підприємств), тощо.
 • Зміни звільняють від оподаткування ПДФО витрати для відряджень за кордон в межах 80 євро.
 • Зміни вимагають, що у випадку здійснення операцій з відчуження рухомого майна за посередництвом юридичної особи, представництва нерезидента чи фізичної особи - підприємця, такі посередники повинні виконувати функції податкового агенту, відповідального за подання інформації податковим органам про суму доходу та суму податку тощо.
 • Податок на додану вартість
 • Зміни передбачають,що Міністерство фінансів буде органом, уповноваженим вести реєстр платників ПДВ.
 • Зміни дозволяють зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунки коригування до податкових накладних, складених до 1 лютого 2015 року та деякі інші розрахунки коригування.
 • Зміни звільняють від ПДВ операції відступлення права вимоги та переходу права власності на об’єкт фінансового лізингу.
 • Введені зміни дозволяють покупцю включати до податкового кредиту суми ПДВ за податковими накладними та розрахунками коригування, складеними продавцем протягом 365 днів (до змін розрахунки коригування могли реєструватися не пізніше 180 днів) з моменту складення такої податкової накладної чи розрахунку коригування.
 • Зміни дозволяють перенесення сум від'ємного значення податкового кредиту, підтвердженого перевіркою податкового органу до податкової звітності правонаступників у результаті реорганізації.
 • Зміни встановлюють що повернення суми бюджетного відшкодування має здійснюватися на підставі даних Реєстру про відшкодування бюджетних коштів.
 • До форми податкової накладної додається код товару за УКРЗЕД, та вноситься запис без ПДВ у разі звільнення від оподаткування ПДВ.
 • Податкова накладна та/або розрахунок коригування до неї, складені та зареєстровані після 1 липня 2017 року в Єдиному реєстрі податкових накладних є для покупця таких товарів/послуг достатньою підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.
 • Зміни, що стосуються порядку видачі та реєстрації електронних податкових накладних.
 • Зміни, що стосуються скасування спеціального режиму ПДВ для виробників сільськогосподарської продукції з 1 січня 2017 року. Виробники сільськогосподарської продукції повинні зареєструвати податкові накладні у Єдиному реєстрі податкових накладних до 15 січня 2017року.
 • Зміни встановлюють податкові канікули для платників податку на прибуток з річним доходом, що не перевищує трьох мільйонів гривень до 31 грудня 2021 року і т.д.