De Europese Commissie heeft 3 november 2016 een verklaring uitgegeven over de octrooieerbaarheid van planten/dieren verkregen met wezenlijk biologische werkwijzen, zoals bijvoorbeeld veredeling.

De Commissie is van mening dat: “de EU-wetgever met het aannemen van Richtlijn 98/44/EG de bedoeling had om de octrooieerbaarheid uit te sluiten van producten (planten/dieren en delen van planten/dieren) die worden verkregen door middel van wezenlijk biologische werkwijzen”.

De verklaring van de Europese Commissie is echter niet juridisch bindend. Interpretatie van de wet is geen taak van de Commissie, maar is voorbehouden aan rechtbanken of kamers van beroep van het Europees Octrooibureau.

De Europese Commissie heeft hoe dan ook geen wetgevende of andere macht met betrekking tot het Europees Octrooi Verdrag (EOV), dat de toekenning van Europese octrooien regelt, ook voor niet-EU-landen zoals Noorwegen, Zwitserland en Turkije. De verklaring van de Commissie heeft dan ook geen invloed op de octrooieerbaarheid in het kader van het EOV van planten of dieren die door middel van wezenlijk biologische werkwijzen zijn verkregen.

Europese octrooien voor planten of dieren die door middel van dergelijke conventionele veredelings- of fokmethoden worden verkregen, waren altijd al mogelijk en blijven dat ook, ondanks de verklaring van de Commissie, die ook geen invloed zou mogen hebben op de geldigheid van dergelijke Europese octrooien in de nationale rechtbanken van EOV-landen.