1 травня 2016 року набувають чинності зміни до корпоративного і процесуального законодавства, внесені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про захист прав інвесторів» від 07.04.2015 р. Серед інших нововведень слід відзначити можливість подання так званих «опосередкованих (похідних) позовів», тобто позовів, які подаються учасниками (акціонерами) товариства з метою захисту його інтересів у випадку неправомірних дій керівництва, що завдали збитки товариству. У цьому виді позовів вигодонабувачем є саме товариство, якому завданий збиток. Вигода самих учасників (акціонерів) в цьому випадку є опосередкованою (у випадку виграшу всі суми будуть присуджені товариству), але у кінцевому рахунку їх інтереси також захищаються (може вирости ринкова вартість акцій товариства, збільшитися вартість його активів та ін.). Цей вид позовів давно відомий праву багатьох розвинутих країн і дозволяє ефективно вирішувати корпоративні конфлікти між учасниками товариства і його менеджментом.

Вищезазначений Закон наділяє правом подання опосередкованого позову лише тих учасників (акціонерів) товариства, які разом володіють 10 і більше відсотків статутного капіталу (простих акцій) товариства. Позови такого виду можуть подаватися лише у спорах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою. У такому випадку акціонер буде вважатися представником товариства, в інтересах якого заявлений позов. Ця законодавча новела буде сприяти посиленню захисту інтересів акціонерів, що володіють значним пакетом акцій, які зможуть таким чином протидіяти виведенню активів з компанії або вчиненню інших протиправних вчинків з боку керівництва.