Een gezamenlijke integrale aanpak van zorgaanbieders, patiënten, zorgverzekeraars en overheid is volgens de NZa noodzakelijk om de wachttijden in de medisch-specialistische zorg terug te dringen. De NZa heeft op 5 juli een verdiepend onderzoek gepubliceerd over de wachttijden in de medisch-specialistische zorg. Uit het rapport blijkt dat bij acht van de 24 specialismen, de wachttijd voor een eerste polikliniek bezoek hoger lag dan de Treeknorm. Aangezien er volgens de NZa geen eenduidige verklaring is te geven voor de toegenomen wachttijden, moeten zorgaanbieders, patiënten, zorgverzekeraars en de overheid verschillende acties op de volgende punten ondernemen om de wachttijden tegen te gaan:

  • verbetering van de informatiepositie van de burger;
  • verbetering van de registratie van wachttijden;
  • sluitende afspraken tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars; en
  • substitutie en het aanpakken van verkeerde beddenproblematiek.

De NZa stuurt daarbij aan op samenwerking tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars en zal dit ook faciliteren. Tot slot vraagt de NZa in het rapport aandacht voor de geconstateerde regionale knelpunten op de arbeidsmarkt.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 28