Overzicht van het Unitair Octrooi en het Unified Patent Court voor de Nederlandse gebruiker.

Bron: Intellectuele Eigendom en Reclamerecht (IER), december 2014, nr. 57

Klik hier voor het hele artikel.