De Minister heeft in zijn Kamerbrief van 28 januari 2019 bevestigd dat hij het startmoment van de terugleversubsidie (als vervanging van de huidige salderingsregeling) niet al volgend jaar, maar pas per 1 januari 2021 in zal laten gaan.

Bij de uitwerking van de nieuwe regeling hebben verschillende betrokken partijen al aangegeven dat de startdatum van 1 januari 2020 wat betreft de uitvoering complex is en mede daarom niet haalbaar zou zijn. De Minister geeft ook aan verder te zullen nadenken over de – met name administratieve – bezwaren die door stakeholders zijn opgeworpen tegen het systeem van de terugleversubsidie en sluit zelfs niet uit dat moet worden gezocht naar “een werkbaar alternatief instrument”.

In de brief staat verder dat de Minister ernaar streeft om voor het einde van het eerste kwartaal van 2019 met een concreet uitgewerkt voorstel voor de omvorming van de salderingsregeling te komen. De Minister herhaalt daarbij dat hij ook rekening zal houden met de doelgroepen utiliteit en energiecoöperaties.

Meer weten over de huidige regeling en de voorgenomen nieuwe terugleversubsidie: lees dan hier onze EnergyBit ‘Terugleversubsidie vervangt salderingsregeling – eerste contouren bekend’ van 18 juni 2018.