Het Europees Parlement hield op 20 januari een hoorzitting over het voorstel voor een Richtlijn bescherming bedrijfsgeheimen. Verschillende bedrijven en juristen gaven hun visie op de noodzaak van een betere bescherming en op de door de Commissie en de Raad voorgestelde maatregelen. De bescherming van knowhow zal aanzienlijk verbeteren als de Richtlijn in werking treedt, met name de mogelijkheid om op te treden tegen bedrijven die gebruik maken van onrechtmatig verkregen bedrijfsgeheimen.

Klik hier voor het hele artikel