Blijvende inspanning is nodig om de groei van de zorguitgaven te beheersen en daarbij de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg te waarborgen. Dit concludeert de Technische werkgroep Beheersinstrumentarium Zorguitgaven (TW) dat het kabinet heeft aangesteld om het volgende kabinet te adviseren over de beheersing van zorguitgaven. Het uitgangspunt van de TW is om de zorguitgaven gelijk te laten lopen met de economische groei. Om de zorguitgaven te beheersen en tegelijkertijd de kwaliteit van zorg te waarborgen, ziet de TW mogelijkheden rondom drie lijnen (i) gepast gebruik, (ii) zorg op de juiste plek en (iii) eenvoud en samenhang. Nu de bestaande bestuurlijke hoofdlijnen eind 2017 aflopen, adviseert de TW nieuwe hoofdlijnakkoorden te sluiten voor de sectoren medisch-specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg, eerste lijn en wijkverpleging, waarbij de focus moet liggen op de hierboven genoemde lijnen.