De Belastingdienst heeft onlangs aangekondigd dat zij 200 extra boekenonderzoeken zal instellen bij Algemeen Nut Beogende Instellingen (“ANBI’s”). De boekenonderzoeken zullen nog in 2015 plaatsvinden bij ANBI’s en bij instellingen waarvan recent de ANBI-status is vervallen. 

Volgens de Belastingdienst is het voornaamste doel van de onderzoeken een beeld te krijgen van de (non-)compliance, bestaans- en ontstaansoorzaken, de relatieve omvang, de financiële, fiscale en maatschappelijke impact en de verschijningsvorm van instellingen. De resultaten zullen vervolgens worden geanalyseerd en gebruikt om aanbevelingen te doen ter verbetering van de handhaving en de wet- en regelgeving omtrent ANBI’s

De te onderzoeken instellingen zullen willekeurig worden geselecteerd, waarbij omvang en het financiële belang worden meegewogen