Op 3 april 2013 heeft de Afdeling een nieuwe lijn ingezet bij de vraag of sprake is van een belang van de bescherming van het milieu (ECLI:NL:RVS:2013:BZ7577). Alleen als sprake is van een dergelijk milieubelang, kan het bevoegd gezag de gevraagde vergunning weigeren of daaraan voorschriften verbinden.

Deze uitspraak heeft betrekking op de verlening van een revisievergunning op grond van de Wet milieubeheer voor een honden- en kattenpension annex paardenhouderij. Appellanten stelden dat met de aangevraagde situatie de verkeersoverlast in de omgeving zou toenemen, omdat het aantal verkeersbewegingen zou toenemen. Deze toename zou een nadelig effect hebben op de al bestaande parkeerhinder op de openbare weg en de verkeersveiligheid voor onder meer fietsende jeugd. De Afdeling oordeelt dat het belang van de verkeersveiligheid bescherming vindt in andere regelgeving, zoals de Wegenverkeerswet. Het betreft niet het belang van de bescherming van het milieu in de zin van de artikelen 8.10 en 8.11 van de Wet milieubeheer.

Ook het belang van het voorkomen of beperken van parkeer- en verkeershinder vindt bescherming in andere regelgeving, zoals de Wegenverkeerswet. In de uitspraak wordt expliciet overwogen dat, anders dan in eerdere uitspraken, de Afdeling thans van oordeel is dat ook dit belang niet het belang van de bescherming van het milieu betreft.

Op 5 juni 2013 heeft de Afdeling deze nieuwe lijn nog een keer herhaald (ECLI:NL:RVS:2013:CA2095).