De aandeelhouders van Naviva Kraamzorg hebben overeenstemming bereikt over de verkoop van 100% van hun aandelen in het kapitaal van Naviva Kraamzorg B.V. aan het netwerk van Zorg van de Zaak. De aandeelhouders (en verkopers) zijn Carinova Thuiszorg, Dienstengroep Centraal Twente, ZorgAccent, Vérian en Zorggroep Oude en Nieuwe Land.

Naviva en Zorg van de Zaak

Naviva en haar dochtervennootschap Kraamzorg Yunio B.V. bieden jaarlijks, met name in het midden en het oosten van Nederland, met circa 1000 medewerkers aan ongeveer 15.000 gezinnen kraamzorg.

Goedkeuring NZa / ACM

De beoogde transactie is onder voorbehoud van goedkeuring van de Nederlandse Zorgautoriteit en de Autoriteit Consument en Markt. De ondernemingsraad en cliëntenraad van Naviva zijn bij het proces betrokken en hebben inmiddels een positief advies gegeven. Afhankelijk van de duur van de goedkeuringstrajecten verwachten partijen de transactie in het 4e kwartaal van 2016 af te ronden.