Dne 9. března 2016 schválila Poslanecká sněmovna návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek, o kterém jsme blíže informovali ve vydání Legal Update z února 2016.

Sněmovnou schválený návrh má především zrušit a nahradit dosavadní zákony č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a č. 139/2006 Sb., o koncesním řízení a koncesních smlouvách (koncesní zákon) a zajistit soulad úpravy veřejných zakázek   s novou evropskou úpravou. Sněmovna schválila vládní návrh zákona s řadou pozměňovacích návrhů.