Maverick Advocaten heeft een (openbare) reactie geleverd op de consultatie van het besluit lagere omzetdrempels concentraties in zorg.

In de reactie op de consultatie doet Maverick Advocaten voorstellen om te komen tot een doelgerichtere toetsing door Autoriteit Consument en Markt (“ACM”) van zorgfusies:

  1. kies voor een vrijwillig meldingsregime, zoals dat in het Verenigd Koninkrijk bestaat

    of

  2. kies voor meer doelgerichte omzetdrempels bij het verlengen van het besluit.

Beide voorstellen zorgen dat ACM bij zorgfusietoetsing niet achter het net vist, maar tegelijkertijd alleen die zorgconcentraties toetst die mededingingsrechtelijk gezien relevant zijn. Dat zorgt niet alleen voor een lastenverlichting in de zorg. ACM krijgt door de voorstellen ook de ruimte haar capaciteit maximaal te benutten voor toetsing van zorgfusies die een significante beperking van de mededinging teweeg kunnen brengen.