Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT”), Madrid Protokolü kapsamında ulusal faza giren uluslararası marka başvurularına vekil kayıt işlemlerini durdurdu. Vekaletname sunularak uluslararası markalara ilişkin evraklara erişilmesi ve karşı görüş sunulması hala mümkün olsa da uluslararası marka başvuru sahipleri ile iletişimin WIPO aracılığıyla gerçekleştirilmeye devam edilmesi bekleniyor.

Sınai Mülkiyet Hukukunda önemli değişiklikler öngören 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) yürürlüğe girmesi ile, başvuru sahiplerince kullanım ispatı savunmasında bulunulması mümkün hale geldi.  Buna göre, marka başvurusunun yayımına karşı yapılan itirazlarda, itiraz sahibinin benzerlik iddiasına dayanak gösterdiği markalarının beş yıldan uzun süreli tescilli olması halinde başvuru sahibine itiraz sahibinden kullanım ispatı talep etme hakkı tanındı. Başvuru sahibinin bu talebini itirazın tebliğini takip eden bir ay içinde sunmak zorunda olduğu belirtildi. Ayrıca başvuru sahibi tarafından kullanım ispatı talep edilebilecek tek aşamanın itiraza karşı görüş sunulması aşaması olduğu da düzenlendi.

SMK öncesi dönemde kullanım ispatı savunmasına ilişkin bir sürecin olmaması ve itiraza cevap sunulmasının bir zorunluluk olmaması nedeniyle, marka başvurularına gelen itirazlar hakkında uluslararası marka başvuru sahiplerine bildirim yapılmıyordu.

SMK’nın yürürlüğe girmesi ile, TÜRKPATENT’in uluslararası marka başvuru sahiplerini itirazlar hakkında bilgilendirmemesinin kullanım ispatı savunması süreci bakımından sorun teşkil etmesi üzerine, uluslararası marka başvurularına vekil kayıt işlemi yapılması ve kayıtlı vekile itiraza ilişkin sürecin bildirilmesi TÜRKPATENT tarafından uygulamaya alınmıştı.

Uygulamadaki son değişiklik ile, uluslararası marka başvurularına vekil kayıt işlemleri durduruldu. Bu kapsamda hak kaybının önüne geçilmesi için TÜRKPATENT’in uluslararası marka başvurularının yayımlarına gelen itirazları doğrudan WIPO’ya bildirmesi bekleniyor. Bir diğer yandan vekaletname sunularak uluslararası markalara ilişkin evraklara erişim ve karşı görüş sunulması hala mümkün olmak ile; diğer tüm bildirimlerin TÜRKPATENT tarafından WIPO’ya yapılacağı hususu dikkate alınarak uluslararası marka başvuru sahipleri aleyhine herhangi bir hak kaybının önüne geçilebilmesi ve süreden tasarruf edilebilmesi adına uluslararası marka başvurularının tescil süreçlerinin yakın takibi gerekiyor.

Yazı ilk olarak, Moroğlu Arseven’in iki haftada bir yayımlanan bülteni MA | Gazette’de yer almıştır