Nowe obowiązki dla przedsiębiorców 

W dziedzinie podatków w krajach Unii Europejskiej od kilku lat dominuje kierunek zmierzający do systemowego przeciwdziałania unikaniu opodatkowania. Stąd też również Polska postanowiła nałożyć na przedsiębiorców działających w grupach kapitałowych nowe obowiązki w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych. W szczególności nowa dokumentacja, w odróżnieniu od dokumentacji wymaganej przez obecnie obowiązujące przepisy, będzie musiała zawierać bardziej szczegółowe wyliczenia wynagrodzenia wypłacanego na rzecz powiązanego przedsiębiorcy, w tym algorytm tego wyliczenia. Obowiązek dołączenia do dokumentacji kolejnych elementów, np. analizy danych porównawczych lub dokumentacji grupowej, uzależniono od osiągnięcia przez podatnika nowych progów podatkowych. 

W efekcie wejścia w życie nowych regulacji dla transakcji grupowych dokonanych począwszy od 1 stycznia 2017 r. polscy przedsiębiorcy będą musieli zaktualizować dotychczasowe dokumentacje cen transferowych.