Kamerstukken

  • Geneesmiddelenbeleid; brief van de Minister van VWS betreffende het bericht over door de Europese Commissie opgelegde kartelboetes aan twee farmaceutische bedrijven en de rol van de Nederlandse toezichthoudende instanties in dezen, 4 februari 2014 (TK 2013-2014, 29 477, nr. 268) 

Overig

  • Rapport Ministerie van EZ, Afschrikwekkende werking van boetes van de Autoriteit Consument en Markt, 17 januari 2014 
  • Brief minister van EZ aan de Voorzitter van de Tweede Kamer betreffende boetebeleid Autoriteit Consument en Markt, 4 februari 2014