Wij zijn u graag behulpzaam met uw vordering tegen Credit Agricole en aan haar gelieerde ondernemingen.

Voorbeeldbrief

Op de website van Kassa staat al een voorbeeldbrief die u kunt gebruiken om alle belangrijke stukken op te vragen: https://kassa.bnnvara.nl/data/files/1230844336.pdf

Neem contact op

Stuur vervolgens die stukken geheel vrijblijvend naar:

leijssen@dlar.nl o.v.v. Kassa

Uw gegevens zullen vanzelfsprekend vertrouwelijk worden behandeld.

Procedure

Zodra de aanmeldingen binnen zijn, zullen wij inventariseren om hoeveel aanmeldingen en het soort zaken het gaat. Daarna sturen wij u een voorstel voor de kosten en mogelijk organiseren wij een informatiebijeenkomst waarvoor u dan een uitnodiging ontvangt. Pas nadat u het kostenvoorstel heeft geaccepteerd, zullen wij uw vordering inhoudelijk beoordelen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de teveel betaalde rente terug te krijgen. Een collectieve actie via een stichting of een vereniging is één van de mogelijkheden die ik onderzoek. Daarnaast wordt gedacht aan het laten uitbrengen van de dagvaarding namens een groot aantal individuele leningnemers, daarin worden de vorderingen van al deze leningnemers gebundeld en kan de rechtbank een onmiddellijk uitvoerbaar vonnis wijzen. Dat heeft het voordeel dat bij toewijzing van de vorderingen de leningnemers onmiddellijk het teveel betaalde terug krijgen. Voor wat betreft Kifid is het onze ervaring dat procedures in één instantie 3 tot soms wel 5 jaar duren, zodat er eerst na zo’n 5 jaar een uitspraak volgt. Het is niet realistisch te veronderstellen dat Kifid van deze lange behandelingsduur afziet. Indien van de Kifid uitspraak hoger beroep wordt ingesteld komt deze tijd er nog bovenop.

Overigens zal er ook nog worden gekeken naar de mogelijkheden bij Kifid. Van groot belang is dat de ingestelde vorderingen uitgebreid juridisch worden onderbouwd. Dat kan uiteraard het beste gebeuren door advocaten.

Overigens is het oprichten van een stichting voor het voeren van dergelijke procedures niet erg ingewikkeld of kostbaar. Hoe meer mensen meedoen met deze collectieve actie hoe goedkoper deze actie wordt. Dat geldt ook voor de hierboven genoemde dagvaardingsprocedure.