We schreven eerder al over een Amerikaans bedrijf (M22 LLC) dat de aanduiding M22, naar de gelijknamige weg in de staat Michigan, als woord- en woord/beeldmerk geregistreerd heeft. Er wordt een heel scala aan producten voorzien van het merk ‘M22’ door ze verkocht. De staat Michigan is hier niet blij mee en stapte naar de rechter om de merkregistraties ongedaan te maken.

De Amerikaanse Interstate weg M22 loopt langs de oever van Lake Michigan en wordt gemarkeerd door wegenpaaltjes waarop het nummer van de weg, M22, is aangebracht. De weg werd in 2015 in de USA Today Top 10 van mooiste routes in de Verenigde Staten opgenomen.

De staat Michigan is niet zo blij met de populariteit van M22 aangezien er de afgelopen jaren flink wat wegenpaaltjes werden gestolen met een schadepost van maar liefst $50.000,- als gevolg. De staat heeft maatregelen genomen om de diefstal van de paaltjes te voorkomen en is dus ook naar de rechter gestapt om de merkregistraties ongedaan te maken.

De staat Michigan betoogde dat M22 LLC's gebruik van de M22-merken onwettig is. Zij baseert zich op het Handboek voor Uniform Traffic Control Devices ("MUTCD"), een federale handleiding afgegeven door het ministerie van Transport dat normen stelt voor het gebruik van verkeersregelapparaten (verkeersborden, verkeerssignalen enzovoort). De staten in de Verenigde Staten moeten aan deze federale handleiding voldoen om in aanmerking te komen voor federale financiering.

Volgens de staat Michigan schendt M22 LLC door het gebruik van de M22-merken bepalingen van de MUTCD. Alle in dit handboek opgenomen verkeersregelapparaten of toepassingsvoorzieningen worden beschouwd als behorend tot het openbaar domein. Verkeersgeleidingsborden in deze handleiding worden niet beschermd door een octrooi, handelsmerk of auteursrecht, behalve voor het Interstate Shield en alle andere zaken die eigendom zijn van de Federal Highway Administration.

De staat Michigan vond dat zij schade lijdt als anderen het merk M22 kunnen gebruiken zonder daarvoor van haar toestemming te hebben gekregen. Bovendien is zij van mening dat niemand het alleenrecht mag claimen op een snelweg “nummer”, omdat het tot het openbaar domein behoort. M22 dreigde ook andere merkhouders van M20, M25, M26 en M28 juridisch aan te pakken, maar heeft dat niet gedaan.

De federale rechter heeft onlangs uitspraak gedaan in deze zaak. Deze was van oordeel dat de staat Michigan niet heeft aangetoond dat zij schade lijdt en dat de federale financiering niet in gevaar komt. Wel moet een lagere rechter de zaak nog eens beoordelen. Oftewel: wordt vervolgd!