Het Amerikaanse bedrijf Pawn Fathers Gun & Loan heeft een rechtszaak aangespannen tegen het naburige bedrijf Godfather Pawn wegens merkinbreuk. Pawn Fathers voert onder meer aan dat het publiek in verwarring zou kunnen raken doordat beide ondernemingen een fedorahoed in hun beeldmerk gebruiken.

Pawn Fathers Gun & Loan Pawn Fathers Gun & Loan, LLC (hierna: Pawn Fathers) is een pandjeshuis en tevens dealer van vuurwapens, gevestigd in Everett, Washington, in de Verenigde Staten. Het bedrijf heeft sinds augustus 2006 zowel een woord- als beeldmerkregistratie met geldigheid in de VS. Het beeldmerk laat drie gangsters in jaren 40 stijl met de bekende fedorahoed zien. Het bedrijf geniet een ruime bekendheid in de staat Washington.

Godfather Pawn Godfather Pawn is een concurrent van Pawn Fathers in Everett; het bedrijf biedt dezelfde diensten aan. Bovendien gebruikt de onderneming Godfather Pawn een logo waarin ook de bekende fedorahoed voorkomt. Godfather Pawn moet op de hoogte zijn geweest van het bestaan van Pawn Fathers. Beide bedrijven zijn namelijk slechts zo’n drie kilometer van elkaar, in dezelfde stad én straat, gevestigd.

In 2016 heeft Godfather Pawn een merkregistratie voor dezelfde diensten als die van Pawn Fathers aangevraagd, voor zowel het woordmerk Godfather Pawn als het beeldmerk met fedorahoed.

Voor de rechter Pawn Fathers is van mening dat Godfather Pawn inbreuk maakt op zowel haar merk- als handelsnaamrechten. Naast het woordmerk zal het beeldmerk met dezelfde fedorahoed verwarring bij het publiek kunnen veroorzaken. Hierdoor stelt Pawn Fathers schade te lijden. Pawn Fathers heeft een rechtszaak aangespannen en eist de onmiddellijke stopzetting van het gebruik van de naam en het beeldmerk Godfather Pawn; bovendien moet Godfather Pawn een schadevergoeding betalen.

Het is maar de vraag of het publiek in verwarring zal raken. Pawn is een generieke aanduiding waarop geen uitsluitend recht wordt verkregen. Father en Godfather hebben een andere betekenis en de hoed lijkt evenmin te monopoliseren voor diensten van een pandjeshuis/de verkoop van vuurwapens en bovendien is het logo van beide merken redelijk verschillend. Dat beide bedrijven in dezelfde straat en stad zijn gevestigd, kan wel een aanknopingspunt zijn.

Wij houden u op de hoogte van de uitspraak van de rechter.