De vraag of Rabobank een wijziging van functies correct heeft doorgevoerd, heeft het hof onlangs bevestigend beantwoord. De medewerkers, waarvan in het kader van een omvangrijke herstructureringsoperatie de functie was gewijzigd naar functie A, waren van mening dat zij feitelijk functie B bekleedden, welke functie in de praktijk niet van functie A onderscheiden kon worden, terwijl functie B ook nog eens ongewijzigd is gebleven. Volgens de medewerkers heeft Rabobank de procedurele aspecten rond de reorganisatie dan ook met voeten getreden. Ook stelden zij dat de nieuwe functie niet passend was. Het hof oordeelde dat de werkgever bij keuzes betreffende de organisatie en de inrichting van de werkzaamheden in haar onderneming de nodige beleidsvrijheid toekomt. In deze procedure kon het hof niet vaststellen of Rabobank de reorganisatieprocedure niet correct heeft gevolgd.