Aftrek van btw op kosten dient in eerste instantie op basis van bestemming te worden bepaald.

Rechtsvraag en belang

Vast stond dat het project te zijner tijd zou resulteren in met btw belaste levering van een pand en één levering van een pand die vrijgesteld van btw zou zijn. Belanghebbende bracht de in 2013 en 2014 de btw op de destijds gemaakte projectkosten werden gemaakt steeds de btw volledig terug in zijn btw-aangiften. In 2015 bleek dat het project niet door zou gaan. De vraag die voorlag is of en/of in hoeverre belanghebbende de in aftrek gebracht btw in 2013 en 2014 moest corrigeren.

Beoordeling door de Rechtbank

De Rechtbank Gelderland deed op 13 februari jl. uitspraak. Volgens de Rechtbank dient de aftrek van btw te worden beperkt tot het bedrag waar belanghebbende op basis van de bovengenoemde bestemming recht op had. Interessant is dat de rechtbank daarbij expliciet opmerkt dat in de periode waar deze procedure over gaat (2013 en 2014), belanghebbende nog niet wist dat het project niet door zou gaan. Dat wist ze namelijk pas in 2015.

Praktijkbelang

De vraag is natuurlijk, vooral ook voor de vastgoedpraktijk; wat is nu het effect van het feit dat het project niet door gaat op de aftrek van btw op eerder gemaakte kosten? Helaas geeft deze casus daar nog geen antwoord op.