Het Hof 's-Hertogenbosch heeft op 2 maart 2017 geoordeeld dat een arbeidsovereenkomst terecht was ontbonden op grond van disfunctioneren. In deze zaak heeft de werknemer een verbetertraject van in totaal anderhalf jaar gevolgd (het traject is meerdere keren verlengd). Bovendien was er tweewekelijks een inhoudelijk gesprek met een manager en de werknemer gevoerd, eens per maand een evaluatiegesprek en zijn overal gesprekverslagen van gemaakt. De werknemer heeft ook een coaching traject gevolgd. De werkgever heeft zich daarmee, naar het oordeel van het Hof, voldoende ingespannen om het functioneren van werknemer te verbeteren.

Uit dit arrest blijkt nogmaals welke harde vereisten gelden aan een dossier die de werkgever opbouwt op basis van disfunctioneren.