De wet van 13 juli 2017 die tot doel heeft de vraagflexibiliteit en de opslag van elektriciteit te verbeteren, werd vorige week gepubliceerd in het Staatsblad.

De wet creëert een eerste kader om flexibiliteit aan de vraagzijde mogelijk te maken en te stimuleren. Het zal mogelijk worden voor eindafnemers om hun afname vrijwillig te verminderen of te vergroten, bijvoorbeeld wanneer er een schaarste of overaanbod aan elektriciteit is. Voor deze flexibiliteit ontvangt de eindafnemer dan een vergoeding. Hij kan zijn flexibiliteitsdienstverlener vrij kiezen.

De CREG zal de regels vastleggen voor de organisatie en de vergoeding van de vraagflexibiliteit.

Elia zal de flexibiliteitsgegevens beheren. Voor de gegevens van de eindafnemers die op het distributienet zijn aangesloten, zal dit in samenwerking gebeuren met de instanties die hiervoor door de gewesten werden aangeduid (distributienetbeheerders of gewestelijke databeheerders).

De wet neemt ook een aantal obstakels voor de opslag van elektriciteit weg. De tariefmethodologie van de CREG zal prikkels bevatten om de elektriciteitsopslag te stimuleren. Daarnaast wordt de federale bijdrage op de opgeslagen elektriciteit afgeschaft vanaf 1 januari 2018.