Download this infographic in printable .pdf version >>

 • Закон про ринки капіталу та організовані товарні ринки
 • Закон про товарні біржі

НАБИРАЄ ЧИННОСТІ З 1 ЛИПНЯ 2021 РОКУ

Нові регуляторні вимоги та нові можливості

НОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

 • Зміни до нормативно-правових актів
 • Нові ліцензії для товарних бірж
 • Нові вимоги до статутного капіталу
 • Нові вимоги до інвестиційного консультування

НОВІ МОЖЛИВОСТІ ТА НОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Проектне фінансування та реструктуризація

 • кредитні ноти (= облігації пов’язані з платоспроможністю позичальника чи третьої особи)
 • зелені облігації (= фінансування проектів у сфері альтернативної енергетики, екологічно чистого транспорту, фермерства, адаптації до змін клімату, тощо)
 • інфраструктурні облігації (= для фінансування / рефінансування витрат інфраструктурного проекту, проектів будівництва доріг, об’єктів охорони здоров’я, освіти, соціального призначення, тощо)

Можливості для інвестування

 • депозитарні розписки (= можливість володіти цінними паперами іноземних емітентів та отримувати з них дохід)
 • фондові варанти (= право на купівлю акції/облігації у майбутньому або отримання вартості таких цінних паперів)
 • депозитні сертифікати банків(= банківський депозит у формі цінних паперів у вільному обігу)

Деривативні цінні папери та інструменти

(= можливості для хеджування та торгівлі на організованих ринках)

Приклади деривативних інструментів:

 • Опціонні сертифікати
 • Державні деривативи
 • Кредитний дефолтний своп
 • Контракти на різницю цін

Нововведення на товарних ринках

 • товарні біржі – нові регульовані та ліцензовані суб’єкти
 • прозорі товарні ринки – обов’язки публікувати ринкові котирування та ціни
 • товарні деривативи– організовані правила торгівлі та можливості використання нових деривативних інструментів

Захист інвесторів та власників облігацій

 • кваліфіковані та некваліфіковані інвестори – різні рівні захисту прав споживачів та правила інвестиційного консультування
 • збори власників облігацій – нові правила щодо проведення зборів власників облігацій
 • адміністратор – запровадження нового суб’єкту для вчинення дій від імені власників облігацій та в їх інтересах
 • ліквідаційний неттінг – запроваджений законом для стимулювання розрахунків та припинення зобов’язань
 • Нові стандарти прозорості та розкриття інформації