Overview

Richard de Haan, partner bij Allen & Overy en gespecialiseerd in procesvoering (litigation), gaf onlangs een seminar over de do’s en dont’s van het legal privilege. In dit bericht vat hij zijn top 3 legal privilege do's and dont's samen.

Contents

“Privileged and confidential, attorney-client privileged, attorney work product”. Het zijn van die termen die we allemaal wel eens bovenaan een advies of e-mail van een advocaat lezen. Maar wat betekenen ze nu eigenlijk precies? Wat is de reikwijdte van het ‘legal privilege’ en welke bescherming biedt het? Het is een actueel en belangrijk onderwerp voor iedere onderneming in geval van opvordering van documenten door toezichthouders, maar ook in civiele procedures en in enquêteonderzoeken gelast door de Ondernemingskamer.

Ben je geïnteresseerd in dit onderwerp en in een aantal praktische do’s en dont’s die meteen toepasbaar zijn in de praktijk? Stuur dan een email naar events.amsterdam@allenovery.com en kijk het webinar in je eigen tijd.

Legal privilege: top 3 do’s

  1. Baken binnen de onderneming de groep personen af die correspondentie onderhoudt met externe advocaten. Beperk deze groep zoveel mogelijk.
  2. Bewaar adviezen van en communicatie met advocaten gescheiden van overige adviezen en communicatie. Zorg dat deze dossiers duidelijk herkenbaar zijn.
  3. Bedenk dat stukken hun geprivilegieerde karakter kunnen verliezen wanneer zij aan derden ter beschikking worden gesteld. Let op, ook de externe accountant of fiscalist is een derde.

Legal privilege: top 3 dont’s

  1. Ga er niet zomaar vanuit dat alle communicatie met een externe advocaat geprivilegieerd is. Dat is uitsluitend het geval indien het vertrouwelijke communicatie betreft over een onderwerp waarvoor de onderneming de advocaat heeft ingeschakeld.
  2. Vermijd het gebruik van e-mails bij gevoelige zaken. Laat je niet verleiden tot korte en onvolledige reacties via e-mail over gevoelige zaken.
  3. Vernietig nooit documenten in het zicht van een procedure of onderzoek door autoriteiten. Elektronisch vervaardigde documenten zijn vrijwel altijd te achterhalen en vernietigen zal als schuldbekentenis worden uitgelegd.