Een gemiste kans voor franchiseketen Eazie. De franchiseketen van Aziatisch fast food was al geruime tijd op de hoogte van het gebruik van de benaming EASYWOK, maar heeft te lang afgezien van optreden tegen de gestelde inbreukmakende activiteiten waardoor spoedeisend belang ontbreekt.

Eazie v. Easy Wok
Eazie is een in 2004 opgerichte onderneming die op franchisebasis een keten van Aziatische fast food restaurants exploiteert in de Randstad. Eazie staat vooral bekend om haar formule ‘create your own meal’ waarbij de gasten zelf de ingrediënten van hun wokmaaltijd kiezen en zo een gerecht samenstellen. Easy Wok is een in 2010 in Groningen opgericht Aziatisch fast food restaurant.

In 2014 stelt Eazie oppositie in tegen de merkaanvraag van Easy Wok. Met succes, want vanwege mogelijk verwarringsgevaar wordt de aanvraag van Easy Wok geweigerd. Easy Wok heeft nadien de voorgevel van haar restaurant aangepast door het woord ‘easy’ te verwijderen. Voor het overige is Easy Wok haar handelsnaam, het ‘easy’ beeldmerk en het ‘e’ logo blijven gebruiken in haar restaurant, op haar menukaart, op promotiemateriaal en op Facebook.

Stilzitten
Pas in 2016 wordt Easy Wok door Eazie gesommeerd de inbreuk op haar handelsnaam- en merkrechten te staken. Easy Wok gaat niet in op deze sommatie en het geschil komt bij de kortgedingrechter. Om een geschil in kort geding te beslechten is spoedeisend belang vereist. In beginsel is het uitgangspunt dat het spoedeisend belang is gegeven zolang de gestelde inbreuk voortduurt. Echter indien daarentegen onvoldoende voortvarend wordt opgetreden, kan dit een aanwijzing zijn dat het belang van de eisende partij kennelijk geen voorlopige maatregel vergt. Dit zogenaamde ‘stilzitten’ is wat Eazie de das om heeft gedaan.

Een wijze les
Doordat Eazie na haar succesvolle oppositieprocedure tegen Easy Wok een lange periode, meer dan twee jaar, heeft gewacht met optreden tegen de inbreukmakende activiteiten is er sprake van onvoldoende spoedeisend belang. Er kan namelijk niet worden gezegd dat Eazie in deze procedure voortvarend heeft gehandeld. Het argument van Eazie dat zij het beeld had dat Easy Wok na de oppositieprocedure het gebruik van te tekens zou staken, overtuigt de rechter niet en ook het feit dat Eazie inmiddels plannen heeft om actief te worden in Groningen is geen rechtvaardiging voor het stilzitten. Kortom, niets in deze zaak verklaart het tijdsverloop tussen het bekend worden met het gebruik van de tekens door Easy Wok en de sommatie.

Een voortdurende inbreuk impliceert dus niet altijd een spoedeisend belang zoals vereist is in een kort gedingprocedure. Het stilzitten van de eiser wordt in deze zaak hard afgestraft en er zit voor Eazie niets anders op dan het starten van een bodemprocedure. Zij kan natuurlijk nog altijd haar gelijk halen, maar zal hier iets langer op moeten wachten.