De Europese Commissie heeft onder voorwaarden goedkeuring verleend aan de voorgenomen overname van Allergan door Teva. De Commissie heeft geen mededingingsbezwaren, indien partijen de door hun aangedragen voorwaarden zullen naleven. Beide ondernemingen behoren tot de top vier van farmaceutische fabrikanten over de hele wereld op het gebied van de productie en ontwikkeling van generieke medicijnen.

Na marktonderzoek heeft de Commissie vastgesteld dat er mededingingsbezwaren bestaan tegen de fusie, mede vanwege de horizontale overlappingen van de activiteiten en verticale relaties op het gebied van licentieverstrekking tussen partijen.

Daarnaast heeft de Commissie vastgesteld dat in IJsland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk, waar Allergan en Teva de twee grootste fabrikanten zijn, de overgebleven fabrikanten niet meer effectief kunnen concurreren met Allergan en Teva. Dit is het gevolg van de distributiemodellen en de structuur van de nationale markt voor generieke medicijnen. 

De Commissie heeft geconcludeerd dat bij een fusie van de twee partijen de prijs van de producten zou stijgen en de kwaliteit van de dienstverlening en de voorzieningen achteruit zou gaan. 

Om de mededingingsbezwaren van de Commissie weg te nemen, boden beide partijen uitgebreide maatregelen aan. Zo stellen zij voor om de volgende activiteiten af te stoten:

  1. de producten in ontwikkeling die de mededingingsbezwaren verhogen in 24 EER-landen;
  2. een deel van de producten die door Teva zijn ontwikkeld in IJsland;
  3. de meerderheid van activiteiten van Allergan bij het ontwikkelen van producten in Ierland en het Verenigd Koninkrijk. In dit kader wil Allergan de belangrijkste stappen in de productie, levering en distributie reduceren. 

Na de markttest stelde de Commissie vast dat zij geen mededingingsbezwaren zou hebben indien de partijen deze voorwaarden zullen naleven.