The Ministry of Agriculture and Forestry made remarkable changes with respect to the licensing or annulment of the license for plant protection products with the Turkish Food Codex Pesticide Residue Regulation ("Regulation"). The developments mainly consist of the maximum residue limits (MRLs) and the market availability time of pesticides.

Recent Development

The Regulation was published in the Official Gazette No. 31611 (additional issue) on 27 September 2021 and entered into force on the same date. The Regulation sets forth the terms and conditions concerning the maximum limit of pesticide residue in plant and animal products, and products derived from these. The Regulation abolished the previous Turkish Food Codex Pesticide Residue Regulation dated 25 November 2016. The Regulation is available here(in Turkish).

What's New?

The Regulation provides the following developments with respect to the licensing or annulment of the license of plant protection products:

 • Within the scope of the Regulation on Licensing and Placing on the Market of Plant Protection Products, the MRLs determined for pesticides that will cease to be used after the Regulation's publication and are not included within the annexes of the Regulation will be applied throughout the shelf life of foods produced before the date of the termination of use of the relevant pesticide.
 • Pesticides that are no longer in use will be announced within the plant protection products database.
 • The MRLs that will be applied to pesticides that have been licensed or granted temporary use permits for emergencies after the Regulation's publication will be announced within the plant protection products database.
 • MRLs applied to pesticides with temporary use permits for emergencies will be applied throughout the shelf life of foods produced before the date of the termination of use of the relevant pesticide.
 • For pesticides where the date of use's termination is stated within the Regulation, the foods that were produced before this date will be available on the market throughout their shelf life.
 • The foods produced before the Regulation's publication and that comply with the provisions of the abolished regulation will be available on the market throughout their shelf life.

Conclusion

The Regulation sets forth essential changes to pesticide residue. The Regulation foresees a transitional period of three months to comply with the provisions of the Regulation. Companies working in the relevant sector should carefully review the developments and take the necessary actions to ensure compliance. [1] Chemical drugs used to protect plants and animals from pests.

Pestisit[1] Kalıntılarına Yönelik Yeni Yönetmelik Neler Getiriyor?

Tarım ve Orman Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Yönetmeliği uyarınca bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırması veya ruhsat iptaline yönelik kapsamlı değişiklikler yapmıştır. Bu doğrultuda pestisitlere yönelik Maksimum Kalıntı Limiti (MRL) ve piyasada bulundurma sürelerine yönelik yenilikler getirilmiştir.

Yeni Gelişme

Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Yönetmeliği ("Yönetmelik") 27 Eylül 2021 tarihli ve 31611 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik bitkisel ve hayvansal ürünler ile bu ürünlerden elde edilen ürünlerde pestisit kalıntılarının maksimum limitlerine ilişkin usul ve esasları düzenliyor. Söz konusu Yönetmelik 25 Kasım 2016 tarihli Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Yönetmeliği yürürlükten kaldırdı. Yönetmelik'e buradan ulaşabilirsiniz.

Ne Değişecek?

Yönetmelik'in yayım tarihinden sonra bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırması veya ruhsat iptaline yönelik aşağıdaki değişiklikler getirilmiştir:

 • Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik kapsamında Yönetmelik'in yayımından sonra kullanımı sonlanmış ve Yönetmelik eklerinde yer almayan pestisitler için belirlenen MRL, pestisitin kullanım sonlandırma tarihinden önce üretilmiş gıdalarda raf ömrü boyunca uygulanacaktır.
 • Kullanımı sonlandırılmış pestisitler bitki koruma ürünleri veri tabanında duyurulacaktır.
 • Yönetmelik'in yayımından sonra ruhsatlandırılmış veya acil durumlar için geçici kullanım izni verilmiş pestisitler için uygulanacak MRL'ler ise bitki koruma ürünleri veri tabanında duyurulacaktır.
 • Acil durumlar için geçici kullanım izni verilmiş pestisitlerde uygulanan MRL'ler, pestisitin kullanım sonlandırma tarihinden önce üretilmiş gıdalarda raf ömrü boyunca uygulanacaktır.
 • Yönetmelik'te pestisit kullanım sonlandırma tarihi belirtilen pestisitler için, bu tarihten önce üretilmiş gıdalar raf ömrü boyunca piyasada bulunabilecektir.
 • Yönetmelik'in yayımından önce üretilmiş ve yürürlükten kaldırılan ilgili yönetmelik hükümlerine uygun gıdalar raf ömrü boyunca piyasada bulunabilecektir.

Sonuç

Yönetmelik kapsamında pestisitlerin kalıntılarına yönelik önemli değişiklikler getirilmiştir. Yönetmelik hükümlerine uyum için üç aylık bir geçiş süreci öngörülmüştür. Sektörde faaliyet gösteren tüm ilgili şirketler gelişmeleri yakından takip etmeli mevzuatta yer alan yükümlülüklerini yerine getirmelidir.