COVID-19 se širi. Prema javno dostupnim informacijama, u Bosni i Hercegovini su na današnji dan registrovana dva slučaja zaraženih virusom, a u Srbiji jedan. U Crnoj Gori još nema registrovanih slučajeva, ali se, s obzirom na okruženje, njihova pojava ne može isključiti. Institucije u Srbiji još nisu izdale posebna uputstva poslodavcima o merama koje treba da preduzmu u svojim radnim sredinama. Institut za javno zdravlje Crne Gore je izdao Privremene smjernice za kompanije i poslodavce u svrhu planiranja i reagovanja na koronavirusnu bolest (COVID-19). Institut za javno zdravstvo Republike Srpske takođe je dao određena uputstva poslodavcima. Sa ili bez smernica, poslodavci su suočeni sa brojnim dilemama kada su u pitanju njihova prava i obaveze, kao i prava i obaveze zaposlenih, u kontekstu COVID-19 epidemije.

Navodimo samo neka od pitanja koja poslodavci treba da uzmu u obzir u okviru kriznog menadžmenta:

  • Da li poslodavac može da pošalje zaposlene na prinudni odmor dok traje opasnost? Da li poslodavac može da privremeno obustavi rad? Da li zaposleni za to vreme imaju pravo na naknadu, koliku i ko snosi trošak naknade?
  • Da li poslodavac može da pošalje zaposlene na kolektivni godišnji odmor?
  • Da li poslodavac može da od zaposlenih zahteva da određeno vreme rade od kuće ili na daljinu?
  • Kakve mere zaštite na radu poslodavac mora da obezbedi? Da li zaposleni imaju pravo da odbiju da dolaze na posao ako nisu zadovoljni merama zaštite na radnom mestu? Da li zaposleni može da odbije nalog za službeni put u zemlju ili regiju u kojoj vlada epidemija?
  • Da li poslodavac ima pravo da kontroliše gde zaposleni idu na odmor?
  • Da li poslodavac sme da od zaposlenih zahteva da se podvrgnu medicinskom pregledu?
  • Da li zahtevati doznake od zaposlenih koji ostanu kod kuće zbog simptoma?
  • Kako obezbediti poverljivu razmenu informacija između zaposlenih i poslodavca o simptomima ili oboljenju uz poštovanje propisa o zaštiti podataka o ličnosti?
  • Kako tretirati odsustvo zaposlenog koji je zaglavljen u karantinu u povratku sa službenog puta ili privatnog putovanja?
  • Šta ako se škole privremeno zatvore pa zaposleni moraju da ostanu kod kuće da čuvaju decu? Da li je takvo odsustvo opravdano i da li zaposleni ima pravo na naknadu za vreme odsustva?