De Competition and Markets Authority (CMA), de Britse mededingingsautoriteit, heeft op 3 december 2015 een voorlichtingscampagne gelanceerd, waarmee zorgverleners worden geïnformeerd over de wijze waarop aan het mededingingsrecht moet worden voldaan.

De campagne volgt op de boete van £ 382,500 voor de ondernemersvereniging Consultant Eye Surgeons Partnership (CESP) in augustus 2015 wegens een inbreuk op de mededingingsregels. In een open brief wordt uiteengezet waarom CESP een boete heeft gekregen: (i) CESP adviseerde haar leden om lage(re) vergoedingen door zorgverzekeraars te weigeren; (ii) CESP onderhandelde collectief namens haar leden met zorgverzekeraars; en (iii) CESP faciliteerde het uitwisselen van informatie tussen haar leden over toekomstige prijspolitiek. Die drie gedragingen zijn volgens CMA in strijd met het kartelverbod.

Daarbij waarschuwt Ann Pope, CMA Senior Director, voor het zorgwekkende gebrek aan kennis over het mededingingsrecht bij zorgverleners.

Tevens heeft CMA een handleiding gemaakt om de zorgverleners uitvoerig te informeren. De handleiding geeft praktische voorbeelden waaronder wel en  waaronder  geen  sprake  is  van  een  overtreding van het mededingingsrecht. Ook wordt aandacht gevestigd op de mogelijke sancties, waaronder een mededingingsrechtelijke boete van 10% van de omzet en de mogelijkheid om individuen een gevangenisstraf van 5 jaar op te leggen.

De Nederlandse situatie is anders. De Autoriteit Consument en Markt (ACM), de Nederlandse mededingingsautoriteit, heeft richtsnoeren voor de zorgsector gepubliceerd. Met de  richtsnoeren tracht ACM het voor zorgaanbieders, zorgverzekeraars en andere partijen duidelijk te maken welke samenwerkingsvormen en gedragingen wel en niet mededingingsrechtelijk zijn toegestaan. Voordat de richtsnoeren in 2010 werden gepubliceerd heeft de autoriteit een brede consultatie onder zorgaanbieders, zorgverzekeraars, brancheverenigingen en andere deskundigen uitgevoerd om de richtsnoeren aan te laten sluiten op de praktijk. Tevens heeft de ACM recent enkele uitgangspunten gepubliceerd over (toezicht op) samenwerking in de (eerstelijns)zorg. Wij verwijzen hiervoor graag naar de door ons eerder gepubliceerde healthbit.

ZowelACM als CMAheeft door middel van de publicaties beoogd om (onbewuste) mededingingsrechtelijke overtredingen in de zorgsector te beperken.