Постанова Правління НБУ № 124 від 23 лютого 2015 р. із змінами, від 24 лютого 2015 року (далі - «Постанова») запроваджує додаткові обмеження  щодо проведення валютних операцій, що застосовуються до уповноважених банків та імпортерів. Зокрема:

  • забороняється купівля іноземної валюти за рахунок кредитних коштів у гривні, за виключенням платежів за споживчим кредитом в іноземній валюті;
  • НБУ має право відмовити у підтвердженні здійснення авансових платежів у іноземній валюті за імпорт товарів (послуг, робіт) за зовнішньоекономічними договорами, загальна вартість яких перевищує 50 000 доларів США (або еквівалент в іншій іноземній валюті). Підтверджені платежі виконуються не раніше четвертого операційного дня з дати подання уповноваженим банком відповідної інформації в реєстр НБУ. Постановою не встановлені критерії щодо прийнятності / неприйнятності відповідних платежів для НБУ;
  • встановлена вимога щодо здійснення авансових платежів в іноземній валюті за імпорт товарів (робіт, послуг), загальна вартість яких перевищує 500 000 доларів США (або її еквівалент в іншій іноземній валюті), виключно з використанням акредитиву, що підтверджений банком з рейтингом не нижче інвестиційного класу. За таким акредитивом купівля іноземної валюти може здійснюватись виключно з метою забезпечення підтвердження акредитива та для оплати послуг банків-нерезидентів, оплата коштів за ним здійснюється після отримання документів та встановлення їх належного представлення.

У разі невизначення загальної вартості товарів (робіт, послуг) за імпортним договором, вищевказані обмеження застосовуються, якщо загальна сума переказів, починаючи з дати набрання чинності Постановою, перевищує 50 000 доларів США чи 500 00 доларів США (або еквівалент у іншій іноземній валюті) відповідно. Такі обмеження також застосовується до зовнішньоекономічних договорів між тими ж самими сторонами, якщо загальна сума платежів за цими договорами протягом одного місяця перевищує 50 000 доларів США або 500 000 доларів США відповідно (або еквівалент у іншій іноземній валюті).  Нагадуємо, що Постанова набирає чинності з 24 лютого 2015 року. Додатково, відповідно до Постанови НБУ від 24 лютого 2015 року (діє з 25 лютого 2015 року) банкам також тимчасово заборонено здійснювати купівлю іноземної валюти за дорученням клієнтів (у тому числі за заявами, що були подані до набрання чинності цієї постанови) до 27 лютого 2015 року включно. В той же час, банки мають право здійснювати власні операції з купівлі безготівкової іноземної валюти в межах установлених лімітів відкритої валютної позиції у сумі, що не перевищує 0,5 відсотків від розміру регулятивного капіталу банку (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют), протягом одного робочого дня.