Onlangs is een rapport met de resultaten van een onderzoek naar de doeltreffendheid van de 30%-regeling gepubliceerd. Uit dit rapport blijkt dat de 30%-regeling voor een groot deel het beoogde effect heeft. Maar er zijn ook verbeterpunten.

Zoals u waarschijnlijk weet is de 30%-regeling een specifiek fiscaal regime voor buitenlandse werknemers die aan bepaalde voorwaarden voldoen en die tijdelijk worden gedetacheerd naar het buitenland, of vanuit het buitenland zijn aangenomen door een werkgever in Nederland. Onder toepassing van de 30%-regeling kan 30% van het bruto salaris van de werknemer worden betaald als een belastingvrije vergoeding ter compensatie van extraterritoriale kosten. Daarnaast kan de werknemer op zijn verzoek worden aangemerkt als een niet-ingezeten belastingplichtige met betrekking tot inkomsten uit aanmerkelijk belang en inkomsten uit sparen en beleggen.

Het onderzoek heeft onder andere geleid tot de volgende conclusies:

  • De 30%-regeling heeft bewezen effectief te zijn op alle fronten. De regeling zorgt voor een verlaging van de administratieve lasten en helpt in het aantrekken van werknemers met schaarse specifieke expertise naar Nederland. Daarnaast is Nederland aantrekkelijker geworden voor buitenlandse bedrijven.
  • De 30% belastingvrije vergoeding voor extraterritoriale kosten voldoet niet volledig voor werknemers met een laag inkomen of werknemers afkomstig uit minder welvarende landen. Terwijl voor grootverdieners uit welvarende landen de belastingvrije vergoeding van 30% juist te hoog is.
  • Hoewel de 30%-regeling zowel effectief als efficiënt wordt bevonden, worden in het rapport diverse suggesties opgenomen om de regeling efficiënter te maken, waaronder het verkorten van de looptijd van de regeling van acht jaar tot vijf of zes jaar, een uitbreiding van de limiet van 150 kilometer, en een verlaging van de vergoeding bij inkomens boven de € 100.000,-.

Hoewel het rapport en de toekomst van de 30%-regeling in principe alleen zal worden besproken in de Tweede Kamer, is het belangrijk om bewust te zijn van het feit dat de 30%-regeling in de toekomst kan worden gewijzigd en dit in gedachten te houden bij het sluiten van arbeidsovereenkomsten met nieuwe werknemers uit het buitenland.