Finansloven 2016 genindfører muligheden for skattefordele for aktiebaseret aflønning til medarbejdere. Lovforslaget forventes at blive fremlagt i foråret 2016.

Medarbejdere, som i dag får tildelt aktier, optioner eller warrants, beskattes på tidspunktet for udnyttelse af eller, i forbindelse med aktier, på tidspunktet, hvor medarbejderes erhverver retten til aktierne. Skat beregnes som normal lønsumsafgift med et maksimum på ca. 56 %. Uanset om selskabet tildeler aktier, optioner eller warrants, kan selskabet fradrage omkostningerne forbundet hermed.

Med de foreslåede ændringer bliver medarbejderne først beskattet ved salg af aktierne og kun af den faktiske gevinst. Beskatningen af gevinsten vil endvidere ske som aktieindkomst i stedet for lønindkomst, hvilket medfører lavere beskatning på henholdsvis 27 % eller 42 %, afhængigt af gevinstens størrelse.

De nye regler forventes at være meget lig de regler, som fandtes i Danmark før 2012. Det forventes ligeledes, at selskaber får lov til at beslutte, om medarbejderaktier, optioner eller warrants tilbydes alle medarbejdere eller kun udvalgte, og hver enkelt medarbejder forventes at kunne erhverve aktier, optioner eller warrants for op til 10 % af medarbejderens grundløn. Tilsvarende skal en række andre betingelser være opfyldt. Det forventes dog, at selskaberne ikke vil være i stand til at fradrage udgifter i forbindelse med tildelingen af aktier, optioner eller warrants.