De Europese Commissie ("Commissie") heeft een verslag gepubliceerd dat een overzicht geeft van de wijze waarop de Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten van de 28 lidstaten in de periode 2009-2017 de Europese mededingingsregels in de farmaceutische sector hebben gehandhaafd. Volgens de Commissie draagt actieve handhaving van de Europese en nationale mededingingswetgeving in de farmaceutische sector bij aan eerlijke prijzen voor geneesmiddelen en aan meer innovatie en keuze in geneesmiddelen.

De Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten hebben sinds 2009 meer dan 100 gevallen onderzocht en 29 besluiten genomen tegen onwettige praktijken bij het aanbieden van geneesmiddelen. De concurrentievervalsende gedragingen betroffen onder andere i) uitsluitingsgedrag door de markttoetreding van generieke geneesmiddelen te vertragen, ii) marktverdeling/prijsafspraken, en iii) bepaalde pay-for-delayovereenkomsten. De besluiten voorzien in sancties (met boetes van in totaal meer dan EUR 1 miljard) of bindende verplichtingen om concurrentievervalsende gedragingen tegen te gaan. Ook heeft de Commissie meer dan 80 fusies in de farmaceutische sector onderzocht, waarbij zij in 19 gevallen mededingingsbezwaren heeft vastgesteld. Deze fusies zijn pas goedgekeurd na de toezegging van de fuserende partijen om bepaalde bedrijfsactiviteiten af te stoten waardoor de prijsconcurrentie gehandhaafd bleef.

De handhavingspraktijk van de Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten biedt mededingingsautoriteiten een solide basis om voort te werken en hun inspanningen op het gebied van handhaving in de sector te focussen, aldus de Commissie. Wel wordt opgemerkt dat het mededingingsrecht alleen niet volstaat. Inspanningen van alle stakeholders zijn nodig om een antwoord te geven op de maatschappelijke uitdaging van duurzame toegang tot betaalbare en innovatieve geneesmiddelen.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 5.

Monitoring wetsvoorstellen Zorg

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.

Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg.