Som varslet i vores tidligere nyhedsbrev af 22. februar 2016 har skatteministeriet den 30. marts 2016 fremsat lovforslag om skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger. Lovforslaget, som er en konsekvens af aftalen om Finansloven for 2016, har til hensigt at genindføre regler stort set svarende til de gunstige skatteregler for medarbejderaktier, der blev afskaffet i 2011.

Indholdet i lovforslaget er i alt væsentligt uændret i forhold til det lovforslag, der blev sendt til høring den 2. februar 2016. Se vores tidligere nyhedsbrev herom her.

De nye regler forventes således stadig at træde i kraft den 1. juli 2016 med virkning for aftaler om tildeling af aktier mv., der indgås den 1. juli 2016 eller senere.