De vakbonden willen bij ons 1 ondernemingsraad en 4 comités voor preventie en bescherming op het werk oprichten (1 per winkel). Kunnen wij hierover een akkoord sluiten?

Een ondernemingsraad (OR) en een comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) hebben verschillende doelstellingen binnen de onderneming, namelijk het toezien op de economische en sociale belangen enerzijds en de veiligheid en het welzijn van de werknemers anderzijds.

Als uw onderneming bestaat uit vier vestigingen, zal op basis van economische en sociale criteria worden bepaald uit hoeveel technische bedrijfseenheden (TBE) uw onderneming bestaat.

Deze criteria kunnen anders geïnterpreteerd worden naargelang het gaat over het oprichten van een OR of CPBW. De rechtspraak op dit punt is verdeeld. Volgens bepaalde rechtbanken verantwoordt het bestaan van lichte verschillen tussen de vestigingen op vlak van veiligheid, niet dat er sprake zou zijn van aparte TBE’s. Alle economische en sociale criteria moeten globaal in aanmerking genomen worden. Andere rechtbanken hebben echter geoordeeld dat veiligheid en welzijn op het werk lokaal gebonden zijn en dat een goede kennis van het terrein verondersteld wordt. Een CPBW moet dan best zo dicht mogelijk bij de locatie van elke vestiging wordt opgericht.

Indien u tot de conclusie komt dat de verschillende vestigingen slechts één TBE vormen maar uw vakbonden ervan overtuigd zijn dat er per vestiging een CPBW verkozen moet worden, dan kan u hierover een akkoord (gentleman’s agreement) sluiten.

De bepalingen met betrekking tot de oprichting van een OR en CPBW raken de openbare orde. De overeenkomst die u sluit is bijgevolg niet strikt bindend. Uiteraard heeft deze overeenkomst wel gezaghebbende waarde. Bovendien gaat het initiatief van de vakbonden uit waardoor het risico op latere betwistingen gering is.

Opgelet: het aantal beschermde werknemers zal door zo’n akkoord wel sterk toenemen.