Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft recentelijk geoordeeld dat op kwalificerende dividenduitkeringen (rechtspersoon met ten minste een aandelenbelang van 10%) vanuit Nederland naar Zuid-Afrika geen Nederlandse dividendbelasting is verschuldigd. Indien u in de periode van 1 januari 2013 tot en met vandaag dividend ter beschikking heeft gesteld aan een kwalificerende Zuid-Afrikaanse aandeelhouder en ter zake van deze dividenduitkering dividendbelasting is afgedragen, dan komt uw Zuid-Afrikaanse aandeelhouder wellicht in aanmerking voor een teruggaaf van de betaalde dividendbelasting.

De uitspraak

Een in Zuid-Afrika gevestigde vennootschap (de belanghebbende) houdt alle aandelen in een in Nederland gevestigde BV. BV heeft in 2013 een dividend ter beschikking gesteld aan de aandeelhouder. Op basis van het belastingverdrag gesloten tussen Nederland en Zuid-Afrika werd het Nederlandse dividendbelastingtarief van 15% verlaagd tot 5%, waardoor 5% dividendbelasting is ingehouden en afgedragen.

Meestbegunstigingsbepaling in belastingverdrag Nederland–Zuid-Afrika

Het belastingverdrag bevat echter ook een zogenaamde "meestbegunstigingsbepaling". Op basis van deze "meestbegunstigingsbepaling" geldt automatisch een lager tarief, een vrijstelling of belastingheffing over een lagere belastinggrondslag op kwalificerende deelnemingsdividenden, indien Zuid-Afrika na het sluiten van het belastingverdrag met Nederland (na 10 oktober 2005 respectievelijk) een belastingverdrag met een ander land heeft gesloten dat in een lager tarief, vrijstelling of belastingheffing over een lagere belastinggrondslag voorziet.

Op 18 maart 2012 werd het dividendartikel in het bestaande belastingverdrag tussen Zuid-Afrika en Zweden gewijzigd. Het standaardtarief voor kwalificerende deelnemingsdividenden (rechtspersoon met ten minste een aandelenbelang van 10%) bedraagt vanaf die datum eveneens 5%. Tevens is een "meestbegunstigingsbepaling" aan het dividendartikel toegevoegd. Op basis van deze "meestbegunstigingsbepaling" geldt ook automatisch een lager tarief, een vrijstelling of belastingheffing over een lagere belastinggrondslag op kwalificerende deelnemingsdividenden, indien Zuid-Afrika met een ander land een belastingverdrag heeft gesloten dat in een lager tarief, vrijstelling of belastingheffing over een lagere belastinggrondslag voorziet. De eis dat het lagere tarief, de vrijstelling of belastingheffing over een lagere belastinggrondslag moet volgen uit een door Zuid-Afrika na 18 maart 2012 gesloten belastingverdrag ontbreekt echter. Doordat Zuid-Afrika, onder andere, eerder een belastingverdrag met Cyprus had gesloten die voorzag in vrijstelling van dividendbelasting, geldt in de verhouding tussen Zweden en Zuid-Afrika ook automatisch een vrijstelling voor kwalificerende deelnemingsdividenden.

Teruggaafverzoek op basis van de meestbegunstigingsbepaling

Met een beroep op deze "meestbegunstigingsbepaling", verzocht de belanghebbende om teruggaaf van de afgedragen dividendbelasting. De belastinginspecteur accepteerde het teruggaafverzoek niet, maar de rechtbank in de beroepsfase wel. De rechtbank oordeelde dat de geldende vrijstelling voor kwalificerende deelnemingsdividenden van het belastingverdrag Cyprus-Zuid-Afrika via het belastingverdrag Zweden-Zuid-Afrika doorwerkt naar het belastingverdrag tussen Nederland en Zuid-Afrika. Dividend ter beschikking gesteld aan een kwalificerende Zuid-Afrikaanse aandeelhouder moet worden vrijgesteld van dividendbelasting, waardoor de belanghebbende voor teruggaaf van de afgedragen dividendbelasting in aanmerking kwam.

De gevolgen van de uitspraak voor u

Op basis van de uitspraak is er geen dividendbelasting meer verschuldigd op kwalificerende dividenduitkeringen vanuit Nederland naar Zuid-Afrika, zolang Zuid-Afrika belastingverdragen heeft die in een vrijstelling van dividendbelasting voorzien.

Indien u in de periode van 1 januari 2013 tot en met vandaag dividend ter beschikking heeft gesteld aan uw Zuid-Afrikaanse aandeelhouder en ter zake van deze dividenduitkering dividendbelasting is afgedragen, dan komt uw Zuid-Afrikaanse aandeelhouder wellicht in aanmerking voor een teruggaaf van de betaalde dividendbelasting. Wij kunnen u assisteren bij het teruggaafverzoek.

Omgekeerde situatie – Dividenduitkering vanuit Zuid-Afrika naar Nederland

Het is op dit moment onduidelijk of op kwalificerende dividenduitkeringen vanuit Zuid-Afrika naar Nederland tevens geen Zuid-Afrikaanse dividendbelasting is verschuldigd. De Zuid-Afrikaanse belastingdienst heeft hierover, voor zover wij weten, tot op heden geen duidelijkheid verschaft.

Indien uw Zuid-Afrikaanse deelneming echter voornemens is om een dividend ter beschikking te stellen of u in de periode van 1 januari 2013 tot en met vandaag een dividenduitkering heeft ontvangen van uw Zuid-Afrikaanse deelneming ter zake waarvan Zuid-Afrikaanse dividendbelasting is afgedragen, dan kunt u overwegen om een vrijstelling van Zuid-Afrikaanse dividendbelasting of een teruggaaf van de afgedragen Zuid-Afrikaanse dividendbelasting te verzoeken. De Zuid-Afrikaanse dividendbelasting is immers in Nederland niet aftrekbaar wegens de toepassing van de deelnemingsvrijstelling. Ook hier helpen wij u graag mee verder.