Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) 31 Aralık 2020 tarihine kadar ön proje onayı ile elektrik üretim tesisi inşaatına başlama olağanının önünü açtı.

Kural olarak, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği (“Yönetmelik”) elektrik üretim tesislerinin inşaatına başlanabilmesi için kat’i projenin onaylanmasını gerektirmektedir. Ancak Yönetmelik’in geçici 26. Maddesi bu kurala bir istisna getirerek, 31 Aralık 2019 tarihine kadar ön proje onayının alınması ve EPDK’ya sunulması şartıyla lisans adaylarına kat’i proje onayı olmaksızın inşaata başlama olanağı sağlıyordu.

2 Ocak 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan değişiklik ile ön proje onayına dayanarak inşaata başlama süresi bir yıl daha uzatıldı. Başvuru sahipleri 2020 senesinde de ön proje onayı ile inşaata başlayabilecek. Bu değişiklik, Yönetmeliğin 17. maddesinde tanımlı önlisans dönemi içerisinde, yani elektrik üretim tesisi inşaatına başlanmadan yerine getirilmesi gereken koşulları hafifletmektedir.