W naszych poprzednich Law-now alertach z 24.06.2016 oraz z 1.03.2017, opisaliśmy najważniejsze zmiany związane z projektem nowelizacji dotyczącej nowych zasad konfiskaty (przepadku) korzyści uzyskanych z przestępstwa. Tekst po drobnych poprawkach Senatu został przyjęty przez Sejm i podpisany przez Prezydenta. Najważniejsze rozwiązania objęte nowymi przepisami obejmują:

  • Konfiskatę przedsiębiorstwa należącego do osoby fizycznej, które służyło do popełnienia przestępstwa lub ukrycia korzyści z przestępstwa
  • Zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem jako zabezpieczenie m.in. konfiskaty i wykonania potencjalnych sankcji wobec podmiotu zbiorowego
  • Domniemanie przestępczego pochodzenia majątku również w stosunku do mienia uzyskanego w okresie 5 lat przed popełnieniem przestępstwa
  • Zwiększone możliwości zakładania podsłuchów oraz prowadzenia innych działań operacyjnych

Nowelizacja wejdzie w życie 27 kwietnia 2017 roku. Nowe zasady dotyczące domniemania przestępczego pochodzenia majątku będą miały zastosowanie również do czynów popełnionych przed wejściem w życie nowelizacji.