Overview

Het kabinet wil dat aanbieders van telefonie en internet met meer dan 100.000 Nederlandse gebruikers onder de voorgenomen Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie gaan vallen.

Contents

Het wetsvoorstel ongewenste zeggenschap telecommunicatie (WOZT) is op dit moment in behandeling bij de Tweede Kamer. Het kabinet wil met de WOZT overnames in de telecomsector kunnen verbieden of terugdraaien als nationale veiligheid of openbare orde in gevaar kunnen komen. Partijen die Nederlandse telecomvoorzieningen willen overnemen, moeten dit daarom vooraf melden aan het ministerie van EZK.

De telecomsector omvat in het wetsvoorstel niet alleen aanbieders van internet, mobiele- en vaste telefonie. Ook bedrijven die vitale voorzieningen aanbieden zoals internetknooppunten, datacentra, hosting- en vertrouwensdiensten vallen hier onder, omdat ze van belang zijn voor continuïteit, betrouwbaarheid en veiligheid van de dienstverlening en telecominfrastructuur.

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft nu een consultatie gestart voor een besluit waarin wordt vastgelegd dat aanbieders van telefonie en internet met meer dan 100.000 Nederlandse gebruikers onder de WOZT vallen.

Het ontwerpbesluit omvat verder Nederlandse hostingdiensten met een grootte van meer dan 400.000 domeinnamen, internetknooppunten met meer dan 300 autonome aangesloten systemen en datacenters met een elektrisch vermogen van meer dan 40 megawatt (MW). Overnames van bedrijven die onder deze criteria gaan vallen, moeten worden gemeld aan het ministerie van EZK. De staatssecretaris heeft de mogelijkheid om overnames te verbieden of terug te draaien wanneer zij de nationale veiligheid of openbare orde bedreigen.

Hier een link naar de consultatie.

Hier een link naar de kamerstukken van het wetsvoorstel WOZT.