Eerder berichtten wij u over de ‘trademark battle’ tussen Kylie Minogue en Kylie Jenner. De Australische popster Kylie Minogue registreerde in 1996 diverse uitvoeringen van het merk KYLIE in de Verenigde Staten. In 2015 wilde mediapersoonlijkheid Kylie Jenner haar voornaam eveneens als merk registreren in de VS. Kylie Minogue maakte hiertegen bezwaar. Inmiddels hebben de beiden Kylie’s een schikking getroffen, zo wordt door internationale media gemeld.

Merkenvergelijking In het merkenrecht geldt dat de houder van een merkregistratie (onder meer) bezwaar kan maken tegen het jonger gebruik van een overeenstemmend teken voor soortgelijke waren en/of diensten indien daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek. Bij de beoordeling of er sprake is van overeenstemming wordt gekeken naar de visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis tussen de betrokken merken. Daarnaast wordt beoordeeld in hoeverre er sprake is van soortgelijkheid tussen de betrokken waren en/of diensten. Indien zowel sprake is van overeenstemming van merken als van soortgelijkheid van waren en/of diensten, ligt verwarring bij het relevante publiek op de loer en zal de houder van de oudere registratie kunnen optreden tegen het gebruik en/of de registratie van het jongere merk.

Oppositie In februari 2016 maakte Kylie Minogue, op basis van de registraties van verschillende uitvoeringswijzen van haar merken, bezwaar tegen de merkaanvraag van Kylie Jenner. Kylie Minogue registreerde haar merken voor een diversiteit aan producten, waaronder parfums, cosmetica, kleding en speelgoed. Kylie Jenner wenste het merk Kylie te registeren voor reclame/promotie gerelateerde diensten. De kans op verwarring tussen de tekens zou volgens Kylie Minogue groot zijn.

Aangevoerd werd dat Minogue internationaal bekend staat als een menslievende artieste en borstkankeractiviste. Jenner wordt in het bezwaarschrift omschreven als een tweederangs reality-televisiepersoonlijkheid waarop veel kritiek wordt geleverd. Behalve dat er verwarringsgevaar zou zijn, zou daarom ook de reputatie van Kylie Minogue geschaad kunnen worden indien Kylie Jenner een identiek of overeenstemmend merk zou voeren.

Schikking? In 2016 is de behandeling van de zaak twee keer geschorst voor schikkingsonderhandelingen. Uiteindelijk heeft Minogue op 19 januari 2017 haar bezwaar ingetrokken, wat suggereert dat er sprake is van een schikking tussen beide partijen. Geen van de Kylie’s heeft commentaar willen geven over de (inhoud van de) schikking, het Amerikaanse merkenbureau doet geen uitspraken over individuele zaken. Hoe de exacte schikking ook zij, duidelijk is dat Kylie Minogue haar merken actief handhaaft.