Ülkemizde son dönemde ticari uyuşmazlıkların çözümünde yargılama süreçlerinin uzun sürmesi, artan maliyetler ve şirket politikaları gibi farklı nedenlerle devlet yargı mercilerinden tahkim, arabuluculuk, uzlaşma gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine yönelmede bir artış gözlemlenmektedir.

Söz konusu alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri arasında arabuluculuk ve Avukatlık Kanunu m. 35/A uyarınca uzlaşma özellikle ilgi gören yöntemlerdir. Arabuluculuk ve uzlaşmanın temel özellikleri ve farkları şu şekildedir: