בעלים של טכנולוגית עריכת הגנים קריספר (CRISPR) יקלו על קבלת רישיונות לשימוש בטכנולוגיה

שני גופים משמעותיים ממפתחי טכנולוגיית עריכת הגנים המפורסמת קריספר (CRISPR) הכריזו לאחרונה כי בכוונתם להקל על קבלת רישיונות לשימוש בטכנולוגיה, מהלך שמטרתו להאיץ את החדשנות בתחום המתפתח של הנדסה גנטית. טכנולוגית CRISPR, המתוארת לעיתים כסוג של “מספריים מולקולריים”, מאפשרת למשל למדענים להחליף חלקים של גנים פגומים הגורמים למשל מחלות בבני אדם.

MilliporeSigma, חטיבת מדעי החיים של ענקית התרופות הגרמנית Merck KGaA, ומכון המחקר Broad של האוניברסיטאות MIT והרווארד, מסרו כי כעת חוקרים יוכלו לקבל רישיונות לא בלעדיים לשימוש בטכנולוגיה המוגנת בפטנטים שבבעלותם למטרות מחקר ופיתוח. חברות ומיזמים יצטרכו לשלם דמי רישיון, ואילו ארגונים ללא מטרות רווח ומוסדות אקדמיים יוכלו לקבל רישיון לשימוש בטכנולוגיה המוגנת פטנטים ללא תשלום.

בשנים האחרונות הפופולריות של טכנולוגית CRISPR (ראשי תיבות של המילים: Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) פורצת דרך ומיצבה אותה כאחת מאבני היסוד של ההנדסה גנטית, ובפרט בכל מה שקשור למחקר ופיתוח של טיפוליים במגוון רחב של מחלות הנובעות מרקע גנטי. הטכנולוגיה מאפשרת למדענים לחתוך במדויק חלקים פגומים מתוך הגנום האנושי או כל גנום שהוא. עד כה השימוש המסחרי בטכנולוגית קריספר מוגבל למדי, אם כי מספר חברות הצהירו כי הם חלק מהמרוץ להפוך את הטכנולוגיה לטיפול במחלות גנטיות אנושיות נפוצות. אך לא מדובר במדע בדיוני אלא טכנולוגיה על סך מימוש – רק לפני ימים אחדים דווח בעיתונות המדעית שחוקרים אמריקאים הצליחו לשנות את הגנים של אישה הלוקה באנמיה חרמשית. המדענים ערכו את הגנים שלה בטכנולוגיית CRISPRבכדי ליצור תאי דם אדומים בעלי תפקוד תקין. עד היום, הטיפול היחידי לאנמיה חרמשית הינו השתלה של מח עצם, טיפול שנמצא אפקטיבי רק ב-10% מהמקרים. ישנם דיווחים נוספים על מחקרים קליניים רבים שמתבצעים בחולים בארה”ב אירופה וסין.

לפי הודעת העיתונות שפרסמו מכון המחקר Broad של האוניברסיטאות MIT והרווארד וחברת התרופות Merck, “אנו מחוייבים להעמיד לרשות הרבים את הטכנולוגיות ואת המחקר הקיים כדי להבטיח שהתפתחות טיפולית – הבאת טכנולוגיה זו למרפאות ככל הנראה תצליח, תוך התחשבות בבעיות אתיות ובטיחותיות חשובות: כל שימוש קליני בבני אדם חייב לעמוד בכל החוקים והתקנות הרלוונטיים”. הצהרה זאת צפויה להרחיב את המחקר והפיתוח העולמי בתחום טכנולוגיית CRISPR ולהאיץ את הפיתוחים הרפואיים למחלות גנטיות שונות.