24 листопада 2015 року Верховна Рада України прийняла ряд важливих законів, зокрема:

  • Закон України «Про внесення змін до статті 60 Закону України «Про господарські товариства» щодо зменшення кворуму загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю».

Згідно з цим Законом, загальні збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю вважатимуть повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 50 відсотками голосів, а не більш як 60 відсотками голосів, як це було встановлено у попередній редакції Закону України «Про господарські товариства».

Відповідні положення статутів товариств з обмеженою відповідальністю до приведення їх у відповідність із цим Законом повинні застосовуватися в частині, що не суперечить цьому Закону – тобто, вимога щодо більш як 50 відсотками голосів є чинною з дати набрання чинності цим Законом, а не після внесення відповідних змін до статуту товариства.

Окрім цього, норми статті 60 Закону України «Про господарські товариства» щодо кворуму перестають бути імперативними (тобто такими, від яких не можна відступити) для товариств, у статутному капіталі яких відсутня державна частка, оскільки передбачається, що установчі документи таких товариств зможуть встановлювати інший (більший чи менший) відсоток голосів учасників, за умови присутності яких загальні збори учасників вважаються повноважними.

Закон направлений на підпис Президенту і, якщо Президент не скористається правом вето, він буде опублікований та набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

  • Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (щодо унеможливлення внесення змін до Єдиного державного реєстру за підробними документами)». Зазначеним Законом  забороняється вносити зміни до Єдиного державного реєстру на підставі простих ксерокопій відповідних рішень про: (1) зміну керівника або членів органу управління, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, (2) зміни до установчих документів юридичної особи, та (3) зміну складу засновників (учасників) юридичної особи. В зазначених випадках потрібно буде надавати оригінал рішення або його нотаріально посвідчену копію.

Цей Закон направлений на підпис Президенту. В разі підписання Президентом, Закон буде офіційно опублікований і набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

26 листопада 2015 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» шляхом викладення цього Закону в новій редакції, а також внесення ряду змін у пов’язані законодавчі акти.

Зазначений Закон передбачає передачу повноважень щодо реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців від Міністерства юстиції України іншим суб’єктам державної реєстрації – а саме:

  • виконавчим органам відповідних рад) у разі прийняття відповідною радою такого рішення;
  • місцевим державним адміністраціям;
  • акредитованим суб’єктам (критерії та вимоги щодо яких має визначати Кабінет Міністрів України);
  • нотаріусам.

Закон мінімізує кількість документів та процедур, необхідних для здійснення державної реєстрації, скасовує вимогу щодо надання виписок у паперовій формі та запроваджує їх надання в електронному вигляді.

Закон очікує направлення на підпис Президенту України. В разі підписання Президентом, Закон буде офіційно опублікований і в основній частині набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.