Højesteret har stadfæstet landsrettens dom, og fundet Banedanmark erstatningsansvarlig for et voldsomt togsammenstød.

I februar 2005 kolliderede to S-tog tæt på Lyngby station. Togene kolliderede med 67 km/t, da føreren af det bagfrakommende tog havde overset et afstandsmærke og et rød signal. Ved ulykken skete der materielle skader for samlet mere end kroner 50 mio. DSB og Codan Forsikring, som kaskoforsikrer for DSB, rejste på grundlag heraf erstatningskrav mod Banedanmark. 

Landsretten fandt, at afstandsmærket var særdeles uhensigtsmæssigt placeret, og at både afstandsmærket og det røde signal (AM signal) på grund af mangelfuld rensning på dagen for uheldet (snevejr) var meget vanskelige at observere for føreren. Herudover havde AM signalet i flere år før ulykken i mange sammenhænge ikke opfyldt kravene til synlighed, og der havde været konstateret adskillige forbikørsler uden reaktion fra Banedanmarks side. 

Landsretten fandt på dette grundlag Banedanmark erstatningsansvarlige. Imidlertid nedsattes Banedanmarks erstatningspligt med 50%, idet landsretten fandt, at togføreren havde udvist betydelig culpa ved at have ført toget med for høj hastighed. 

Landsrettens kendelse (vedrørende ansvar, idet parterne var enige om kravenes opgørelse), blev af Banedanmark indbragt for Højesteret. DSB og Codan påstod for Højesteret hele 100% ansvar til Banedanmark, så Højesteret havde mulighed for fuld prøvelse af ansvarsspørgsmålet. 

Højesteret stadfæstede – med en enkelt tilføjelse i relation til faktum – i realiteten landsrettens dom i henhold til præmisserne. 

Sagen er for DSB og Codan for landsretten og Højesteret ført af advokat Morten Erritzøe Christensen. 

Læs dommen her