De hoofdregel van de Wet Arbeid Vreemdelingen (‘WAV’) is dat er voor iedere werknemer die niet de Nederlandse nationaliteit heeft en in Nederland wil werken, een werkvergunning moet worden aangevraagd. Een uitzondering geldt voor onderdanen van lidstaten van de EU (behalve Kroatië) en de Europese Economische Ruimte (‘EER’: omvat de EU, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland), en Zwitserland.

Naast de verplichting in het geval van een gewoon dienstverband, zult u ook een werkvergunning moeten aanvragen in de situatie van parttime werken, een stage en training-on-the job, en voor vrijwilligers. Dit geldt eveneens als de werknemer wordt ingeleend van een andere onderneming, bijvoorbeeld een uitzendbureau. Er zijn bepaalde uitzonderingen van toepassing. De onderneming waarvoor de werkzaamheden worden verricht, is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste werkvergunning. Van geval tot geval moet worden nagegaan of de Europese ‘ICT-Richtlijn’ van toepassing is en of wellicht de kennismigrantenregeling kan worden toegepast.