Stemt een afbeelding van een griffioen overeen met de afbeelding van een taurophon - een gevleugelde stier met het onderstel van een leeuw? Het Europese merkenbureau vond dat er geen sprake was van overeenstemming, maar het Europees Gerechtshof besliste onlangs anders.

Het Amerikaanse bedrijf Marriott Worldwide – bekend van de gelijknamige hotels – heeft een zaak tegen het Europees merkenbureau met betrekking tot de taurophon gewonnen op basis van haar Europese merkinschrijving.

Johann Graf uit Oostenrijk heeft in april 2012 een Europese merkaanvraag ingediend voor het beeldmerk taurophon voor onder meer diensten in het kader van het verstrekken van voedsel en dranken. In 2014 heeft Marriott een verzoek tot nietigverklaring van het merk van Graf ingediend bij het Europese merkenbureau. Marriott heeft namelijk oudere merkrechten op het beeldmerk griffioen, geregistreerd voor dezelfde diensten.

Zowel de Cancellation Division als de Kamer van Beroep van het Europese merkenbureau hebben het nietigheidsverzoek van Marriott afgewezen. Volgens beide instanties zijn de in het geding zijnde merken visueel en begripsmatig verschillend en is een fonetische vergelijking niet mogelijk. Daarnaast speelde nog de vraag of er auteursrecht op de afbeelding rustte.

Oordeel Hof

Marriott ging tegen de beslissing in beroep bij het Europees Gerechtshof. Volgens Marriott stemmen de beide merken in kwestie in visuele zin sterk overeen. In het bijzonder geven beide merken zwart-op-witte silhouetten weer van mythische wezens die van opzij worden weergegeven. De wezens nemen dezelfde zittende positie in op hun achterpoten, de staart is naar boven gekromd en toont vleugels met dezelfde vorm en dezelfde proportie. Ook conceptueel stemmen de betrokken merken overeen, omdat zij beide een gevleugeld mythisch wezen in een zittende positie met een staart weergeven.

Graf meende dat de consumenten zich zullen concentreren op de hoofden van de twee wezens in kwestie, die duidelijk van elkaar verschillen. Het enkele feit dat beide tekens een zwart-wit silhouet van de wezens gebruiken, leidt niet tot de conclusie dat de merken overeenstemmen.

Het Gerechtshof was het eens met de argumenten van Marriott en oordeelde dat de gemiddelde consument de merken als geheel waarneemt en zich niet bezighoudt met het analyseren van de verschillende details. De visuele gelijkenis tussen de conflicterende merken is sterk aanwezig. Het Hof bepaalde dat de uitspraak van de Kamer van Beroep onjuist is en oordeelde de aanvraag van het merk van Graf nietig.

Handvatten

De beoordeling of merken overeenstemmen is subjectief. Het is voor de praktijk dan ook bijzonder wenselijk dat in uitspraken van oppositieafdelingen en meer nog in uitspraken van rechters handvatten worden geformuleerd die houvast bieden bij de beoordeling of sprake is van overeenstemming.