De onderneming Happy Cocooning houdt zich bezig met de verkoop van tafelgashaarden. In haar assortiment van zogeheten Cocoon Tables heeft zij onder meer een vierkante gashaard van composiet met een betonlook, waarvoor Happy Cocooning een gemeenschapsmodelregistratie heeft. Arpe BV brengt ook een vierkante tafelgashaard van composiet, maar met houtlook, onder de naam Thyone op de markt. Happy Cocooning is van mening dat Arpe met Thyone inbreuk maakt op haar modelrecht omdat deze grote gelijkenis vertoont met haar model. Het Gerechtshof in Den Haag heeft dit echter van de hand gewezen omdat de verschillen tussen beide groter zijn dan de overeenkomsten.

Het tekeningen- en modellenrecht in de EU

Het tekeningen- en modellenrecht beschermt het uiterlijk van een product of een deel hiervan, oftewel: de vormgeving van (een deel van) een product. Belangrijke voorwaarden om in aanmerking te komen voor bescherming zijn nieuwheid en eigen karakter. Uiterlijke kenmerken van een product die uitsluitend technisch functioneel zijn, zijn uitgesloten van bescherming.

Nieuwheid Een tekening of model wordt als nieuw beschouwd, indien er geen identieke tekening of model voor het publiek beschikbaar is gesteld vóór de datum van depot of vóór de datum van voorrang. Tekeningen of modellen worden geacht identiek te zijn, indien de kenmerken ervan slechts in onbelangrijke details verschillen.

Eigen karakter Daarnaast geldt de extra eis van een eigen karakter. Hiervan is sprake indien de algemene indruk die deze tekening of dit model bij ‘de geïnformeerde gebruiker’ wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door tekeningen of modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld vóór de datum van depot of vóór de datum van voorrang. Bij de beoordeling van het eigen karakter wordt rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van de tekening of het model.

Beschermingsomvang Indien de vormgeving van een product als model is geregistreerd, kan de modelhouder derden onder meer verbieden hetzelfde of een sterk gelijkend model te vervaardigen, aan te bieden of in de handel te brengen. Het tekeningen- en modellenrecht kent in de EU ook bescherming voor het niet-ingeschreven model. Hieraan is echter alleen het recht verbonden om opzettelijke namaak te beletten. Een geregistreerd Gemeenschapsmodel geniet maximaal 25 jaar (5 x 5 jaar) bescherming tegenover 3 jaar voor een niet-ingeschreven model.

Happy Cocooning versus Arpe

Het draait in deze kwestie voornamelijk om de algemene indruk die beide modellen gashaarden bij de geïnformeerde gebruiker wekken. Om tot een oordeel te komen vergelijkt het Gerechtshof verschillende kenmerken van de gashaarden.

Het Gerechtshof overweegt dat de overeenstemming tussen beide modellen gelegen is in de gebruikelijke en minder opvallende elementen van de modellen, zoals de uitsparingen aan de onderkant en de vierkante bakken. De verschillen daarentegen, zo overweegt het Gerechtshof, zijn wel opvallend: het ene model heeft een strakke, minimalistische vormgeving, terwijl het andere juist, met name door het gebruik van planken, een rommelige vormgeving heeft. Ook is de kleurstelling verschillend (een donker monochrome kleurstelling versus een lichtere kleurstelling met verkleuringen) en is bij de het Thyone-model het bedieningspaneel verzonken, terwijl dat bij het model van Happy Cocooning niet het geval is.

Het Gerechtshof komt tot de conclusie dat de verschillen groter zijn dan de overeenkomsten waardoor geen sprake is van modelinbreuk. Hiermee wordt een eerdere uitspraak in kort geding van de rechtbank Den Haag vernietigd en de vorderingen van Happy Cocooning worden afgewezen.