Het Gerecht EU heeft de Italiaanse Luxottica Group uit Milaan in het gelijk gesteld in een oppositiekwestie met het Europese merkenbureau.

De kwestie speelt sinds 2014. In januari van dat jaar heeft de Chinees Xian Chen uit Wenzhou een aanvraag ingediend bij het Europese merkenbureau voor het woord/beeldmerk Bey Beni voor producten vallende in de klassen 9, 14 en 18.

Na publicatie van het woord/beeldmerk diende Luxottica oppositie in tegen deze aanvraag op basis van de registraties voor haar merk Ray Ban, die onder meer werden verricht voor producten in klasse 9: optische instrumenten en apparatuur. De oppositie werd toegewezen voor alle producten van de klassen 14 en 18 en voor sommige producten van klasse 9, met name zonnebrillen en brilmonturen.

Luxottica ging in beroep tegen de uitspraak zich baserend op het feit dat Ray Ban een bekend merk is en dat de registratie van het merk van Xian Chen voor alle producten moest worden geweigerd.

Geringe overeenstemming De Raad van Beroep wees het ingediende beroep af. Zij was van mening dat er slechts een zeer geringe mate van overeenstemming tussen de beide merken bestond en dat zonnebrillen en brilmonturen niet soortgelijk zijn aan de betrokken waren batterijen, magneten, stopcontacten en schakelaars, waarvoor het merk van Xian Chen wel werd toegelaten.

Ook tegen deze beslissing ging Luxottica in beroep. Zij verzocht het Gerecht EU om de betrokken beslissing te vernietigen en de inschrijving van het merk in het geheel te weigeren. Volgens Luxottica zijn de producten die Xian Chen verkoopt onder de merknaam Bey Beni bestemd voor het grote publiek en niet slechts voor specialisten, waardoor er kans op verwarring bestaat.

Alledaags product Volgens het Gerecht zijn batterijen, magneten, stopcontacten en schakelaars alledaagse producten die bestemd zijn voor het grote publiek en niet, ten minste op het moment van aankoop, specifiek voor specialisten. Er bestaat een grote mate van visuele overeenstemming tussen de beide merken. Fonetisch en begripsmatig was er volgens het Gerecht EU slechts een geringe mate van overeenstemming. Het Gerecht EU was het ook niet eens met de Raad van Beroep dat er geen relevant verband tussen de beide conflicterende merken bestond.

Het Gerecht stelde Luxottica in het gelijk en het Europese merkenbureau moet de aanvraag voor het merk Bey Beni weigeren.